Home > Studenten > Studiegids > 2012-2013 > Bachelor

Bacheloropleiding Wijsbegeerte

De bacheloropleiding Wijsbegeerte beoogt brede kennis en inzicht te verschaffen op deze vlakken:

  • geschiedenis van de wijsbegeerte (de antieke, patristische, middeleeuwse en moderne filosofie)
  • systematische wijsbegeerte (ontologie, kennisleer, wetenschapsfilosofie, logica, wijsgerige antropologie, sociale wijsbegeerte, wijsgerige ethiek)
  • enkele deelgebieden van de wijsbegeerte

Daarnaast verwerf je als student algemene en vakinhoudelijke wetenschappelijke vaardigheden, en filosofische vaardigheden gericht op een niet-filosofische inhoud.

De bacheloropleiding bestaat uit drie onderwijsniveaus:

  • inleidend niveau; hiervoor is geen (academische) voorkennis van de wijsbegeerte voorondersteld
  • verbredend niveau; hiervoor zijn inleidende modules van Wijsbegeerte voorondersteld
  • verdiepend niveau; hierin werk je toe naar een grote mate van zelfstandigheid waarbij kritiek, reflectie en argumentatie centraal staan
© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam
Meet the masters, meeloopdagen masteropleidingen Icarus

spamfuik@vu.nl