Home > Over de faculteit > Organisatie > Medezeggenschap

Medezeggenschapsorganen

Er zijn twee medezeggenschapsorganen binnen de Faculteit der Wijsbegeerte:

Samen vormen zij de Gezamenlijke Vergadering van de faculteit en zitten zij deze afwisselend voor. De Gezamenlijke Vergadering voert regelmatig overleg met het faculteitsbestuur.

De medezeggenschap is vastgelegd in verschillende universitaire en facultaire regelingen.
Meer informatie is te vinden in:

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam

spamfuik@vu.nl