Home > Over de faculteit > Organisatie > Faculteitsbureau

Het faculteitsbureau ondersteunt de faculteiten bij onderwijs, onderzoek, beleid, financiën, personeelsaangelegenheden en voorlichting. Het faculteitsbureau werkt voor zowel de faculteit der Godgeleerdheid als voor de faculteit der Wijsbegeerte.

De directeur bedrijfsvoering is hoofd van het faculteitsbureau en voert namens de faculteitsbesturen het beheer van de faculteit. Tevens is hij verantwoordelijk voor alle facultaire personeelsaangelegenheden.

Directeur bedrijfsvoering: mr. A.W. Mulder
T 020 59 83824 /020 59 86365

E a.w.mulder@vu.nl

Faculteitssecretariaat

Voor vragen van algemene aard kunt u terecht bij het faculteitssecretariaat.

Openingstijden: 9:00 tot 17:00 uur

T 020 59 86620
E secretariaat.thw@vu.nl
Als u langs wilt komen kunt u aanbellen bij de deur bij vleugel 2E van het hoofdgebouw.

Studiesecretariaat

Studenten kunnen terecht bij het studiesecretariaat voor de inschrijving voor colleges, tentamens en examens, en vragen daarover en over roosters en Blackboard (de digitale leeromgeving). Stuur een e-mail naar onderwijsbureau.thw@vu.nl of bel tijdens de telefonische spreekuren.


Neem contact op met de studieadviseur voor informatie over je studieprogramma, studiemethoden, studieplanning, internationale studieplannen of bij problemen die invloed hebben op je studievoortgang.

Onderzoek

Contactpersoon onderzoek, zoals publicaties, en congresorganisatie: Mirjam de Leeuw
T 020 59 86603
E m.l.de.leeuw@vu.nl

Communicatie & Marketing

De afdeling Communicatie & Marketing is verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van het interne en externe communicatiebeleid van de faculteit. Hieronder vallen onder meer voorlichting, werving, website, VUnet, sociale media, nieuwsbrief en externe profilering.

Communicatieadvies en werving/voorlichting: communicatie.wbg.mc@vu.nl
Website en VUnet: webredactie.wbg.mc@vu.nl

Internationaal

Ben je student aan onze faculteit en wil je in het buitenland vakken volgen? Mail je vraag naar outgoing@vu.nl.

Ben je een internationale student en wil je aan onze faculteit vakken volgen (exchange student)? Mail incoming@vu.nl of bel +31 (0)20 5985029 (maandag tot vrijdag 10:00 tot 15:00 uur).

Ben je een internationale student en wil je aan onze faculteit een degree (bachelor of master) halen? Mail Stipo Jelec.

HRM

Personeelsadviseur: Pam Rossel

T 020 59 86644
E hrm.thw@vu.nl

Financiële zaken

De afdeling financiële zaken verzorgt de afwikkeling van facturen en declaraties, alsmede het opstellen van begrotingen en het maken van kwartaal/jaarrapportages.

Controller: Shabnam Zandvakili
T 020 59 85324
E-mail: s.zandvakili@vu.nl

Financieel medewerkster: Sandhia Jipat
T 020 59 85163
E-mail: s.jipat@vu.nl

Declaraties en facturen
Voor declaraties en facturen kunt u contact opnemen met finance.thw@vu.nl.

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam

spamfuik@vu.nl