Home > Over de faculteit > Organisatie > Facultaire studentenraad

Facultaire studentenraad

De studentenraad heeft medezeggenschap over alle zaken die op de faculteit spelen; over de praktische gang van zaken en de onderwijs- of studentenvoorzieningen.

Er vindt elk jaar een verkiezing van de facultaire studentenraad plaats en studenten van de betreffende faculteit kunnen zich hiervoor verkiesbaar stellen. Momenteel bestaat de facultaire studentenraad uit:

  • Wout Bisschop
  • Benno van Croesdijk
  • Jasper Lelijveld

De FSR staat altijd open voor suggesties, vragen en opmerkingen van andere studenten - deze zijn zelfs zeer welkom! De FSR is via fsr_wijsbegeerte.ph@vu.nl bereikbaar. Hierbij kan gedacht worden aan allerlei problemen, maar de FSR hoort ook graag hoe het beter kan. De FSR zal proberen hier werk van te maken. De FSR is er immers voor iedere student!

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam

spamfuik@vu.nl