Binnen de Faculteit der Wijsbegeerte bestaan verschillende commissies en werkgroepen.

Examencommissie

De examencommissies van de bachelor- en masteropleidingen van de Faculteit der Wijsbegeerte vergaderen gezamenlijk onder voorzitterschap van prof. dr. R.W. Munk. De examencommissie stelt tentamenregels en examenuitslagen vast, wijst examinatoren aan, en oordeelt over speciale verzoeken van studenten.

De examencommissie bestaat uit de volgende personen: prof. dr. Reinier Munk (voorzitter), dr. Angela Roothaan (secretaris), dr. Marije Martijn, drs. Marjolein Schoonebeek (adviseur/ambtelijk secretaris).

Opleidingscommissie

De opleidingscommissies van de afzonderlijke opleidingen binnen de Faculteit der Wijsbegeerte zijn samengevoegd tot één opleidingscommissie. Deze heeft de volgende taken. 

  • Advies uitbrengen over de onderwijs- en examenregeling (OER) voordat het faculteitsbestuur de regeling vaststelt
  • De wijze van uitvoeren van de onderwijs- en examenregeling jaarlijks beoordelen
  • Gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen over onderwijsgerelateerde zaken aan het faculteitsbestuur en de examencommissie.

De opleidingscommissie bestaat uit de volgende personen: Ad Verbrugge (voorzitter), Edwin Koster (coördinator master Philosophy (2 years)), Olga Lizzini (docent), Jan Willem Wieland (docent), Marieke Berkens (student), Sabrina van Dijk (student), Thirza Lagewaard (student), Jessica van der Schalk (studieadviseur) en Jelly Reinders (hoofd onderwijsbureau en adviseur).

Onderdeelcommissie

De onderdeelcommissie bestaat uit de volgende personen: dr. Govert Buijs, dr. Henk de Regt, dr. ir. Jeroen de Ridder (voorzitter), Shabnam Zandvakili.

Promotiecommissie

De promotiecommissie bestaat uit de volgende personen: prof. dr. Gerrit Glas, prof. dr. Wouter Goris, prof. dr. Wim de Jong, prof. dr. Peter Kirschenmann, prof. dr. Willie van der Merwe, prof. dr. Reinier Munk, prof. dr. Bert Musschenga, prof. dr. Hans Radder, prof. dr. Henk Woldring, prof. dr. René van Woudenberg.

Commissie voor de wetenschapsbeoefening

De commissie voor de wetenschapsbeoefening bestaat uit de volgende personen: prof. dr. Wouter Goris (voorzitter), prof. dr. Michel ter Hark, dr. Marije Martijn (secretaris), prof. dr. Bert Musschenga, prof. dr. René van Woudenberg.

Bibliotheekcommissie

De bibliotheekcommissie bestaat uit de volgende personen: dr. Henk de Regt (voorzitter), Trix Bakker (collectiespecialist), Michiel Hemminga (student), dr. Loes Derksen, dr. Olga Lizzini, Anna van Meegen (accountmanager).

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam

spamfuik@vu.nl