foto Gerrit Glas
 • Telefoon:+31 20 59 84158
 • Kamernr:2e-54
 • E-mail:g.glas@vu.nl
 • Onderdeel:fac. der geesteswetenschappen (filosofie)
 • Functie:Bijzonder hoogleraar Dooyeweerd leerstoel, namens de VU-Vereniging

Ik ben filosoof en psychiater. Na mij studies geneeskunde (UvA; 1981) en filosofie (VU; 1982; cum laude), volgde ik de opleiding tot psychiater (AMC; 1985) en tot groepspsychotherapeut (1997).

Mijn dissertatie ging over theorieën over angst en had als titel Concepten van angst en angststoornissen (1991). Ik kreeg hiervoor de van Helsdingen prijs voor filosofie en psychiatrie (1993). Als psychiater werkte ik in het UMC Utrecht en sinds 2001 in Dimence (instelling voor geestelijke gezondheidszorg in Overijssel). In de laatste instelling ben ik opleider en praktiserend psychiater. Van 1993-1999 was ik bijzonder hoogleraar reformatorische wijsbegeerte in Leiden (faculteit wijsbegeerte). Van 2006 – 2012 bekleedde ik de persoonlijke, strategische leerstoel filosofie van de psychiatrie in Leiden (LUMC; faculteit wijsbegeerte). In 2008 werd ik benoemd tot hoogleraar op de Dooyeweerd leerstoel aan de faculteit wijsbegeerte van de VU. Sinds 2013 concentreren mijn activiteiten zich in het Abraham Kuyper Center for Science and Religion.

Onderzoek

Mijn onderzoek richt zich op filosofische vragen op het grensvlak van (neuro)wetenschap, filosofie, klinische praktijk (vooral in de psychiatrie) en religie. Ik heb veel te danken aan het systematisch wijsgerig denken van Herman Dooyeweerd, grondlegger van wat vandaag bekend staat als reformatorische wijsbegeerte. Bijzondere aandachtsgebieden zijn: theorieën over het zelf, de ik-zelf verhouding en persoon-zijn; filosofie van de angst; het begrip ziekte; de epistemologie van het klinische kennen; de aard van normatieve praktijken en opvattingen over het kwaad en vergeving.

Academische publicaties

Mijn Academische publicaties kunnen worden gevonden via:

 • Leiden University Repository (rond de 100 publicaties met PDF’s tot 2009)
 • VU-DARE (VU Digital Academic Repository) (zoek op Faculties >> Philosophy >> Glas; hier vind je publicaties van na 2009)
 • Academia Edu (hier staan zo'n 50 papers, de meeste downloadbaar)

Enkele publicaties

Kijk voor een grotere selectie van wetenschappelijke publicaties deze lijst academische publicaties.

Onderwijs

Ik geef momenteel cursussen in drie masteropleidingen:

 • Christian Studies for Science and Society; 
 • Philosophy, Bioethics and Health;
 • Cognitive Neuroscience (Neurophilosophy and Ethics).

Bovendien is dit jaar voor het eerst een cursus Religion and Science aangeboden (samen met Jeroen de Ridder). 

Promotiebegeleiding

Ik superviseer momenteel 10 PhD projecten als eerste promotor en 4 PhD projecten als tweede promotor.

Aanwezigheid

Ik ben meestal op dinsdagen en vrijdagen op de VU.

U kunt mij als volgt bereiken:

Email:   g.glas@vu.nl

Personal website

http://www.linkedin.com/in/gerritglas

CV

Een uitgebreider overzicht van mijn activiteiten vindt U in mijn Vita.

Bijzondere leerstoel

Dooyeweerd Leerstoel


© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam

spamfuik@vu.nl